Version detail

Details product version: Aerobe DLO Live - Status: In gebruik

Door leverancier toegevoegde standaarden

Er zijn geen toegevoegde standaarden

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Onderwijsleeromgeving
Portaalfunctie
Onderwijsleeromgeving
Ontsluiting digitaal leermateriaal

Supported technologies

Dienst - Software as a Service (SAAS)