Referentiecomponenten

Naam Beschrijving
(Adaptief) digitaal leermateriaal

Digitaal leermateriaal, waarbij indien het adaptief is, het pad door het materiaal dat de leerling doorloopt, zich aanpast op basis van de uitkomsten van de voortgang van de leerling

(Instant) messaging app

App waarmee berichten zeer snel tussen deelnemers kunnen worden uitgewisseld.

Aanbestedingsbeheersysteem

Een systeem dat het uitvoeren van aanbestedingen ondersteunt. Voorbeeld Negometrix System Tendernet

Agendasysteem

Systeem voor het beheren van afspraken en gebeurtenissen in agenda's.

Apparaatbesturingssysteem

Systeem voor het besturen / bediening van apparaten, zoals bijvoorbeeld digibords en robots.

Applicatiebeheersysteem

Verzamelbegrip van applicaties t.b.v. voor beheer.Denk aan: * Topdesk * Eduarte * Osiris * Apache * NGINX

Architectuurbeheersysteem

Een systeem die het beschrijven en beheren van de enterprise-architectuur, de organisatie strategie en de organisatie uitlijning ondersteunt.

Archiveringssysteem

Systeem ten behoeve van het archiveren van informatie, bijvoorbeeld documenten.

Audio-/video-streaming-systeem

Systeem voor het creeren, bewerken, delen, live uitzenden of opslaan van audio en/of video naar gespecificeerde doelgroepen. Dit omvat ook de meer professionele videoplatformen van een openleercentrum bestaande uit een (mobiele) studio-opname apparatuur. Voorbeeld: * Mediasite van SonicFoundry * Kultura

Authenticatiemiddelenbeheersysteem

Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Authenticatiemiddel]]en worden uitgegeven, ingenomen en vernietigd.

Authenticatiesysteem

Systeem of geheel van systemen en modules dat Authenticatie van gebruikers uitvoert aan de hand van een Authenticatiemiddel. Bron: ECK D&T 2.1

Autorisatiesysteem

Systeem of geheel van systemen en modules dat een gebruiker autoriseert, d.w.z. controleert of de (via Beheer autorisaties) aan de gebruiker (de geauthentiseerde identiteit) toegekende rechten toegang geven tot een object (systeem of bestand).

Backupsysteem

Een systeem voor het maken van kopieen van bestanden en gegvens.Bijvoorbeeld: DPM Comvault

Bestuursinformatiesysteem

Systeem voor ondersteuning van het bestuursproces binnen een onderwijsinstelling. Hiermee worden bestuurs- en commissieagenda's, verslagen en overige bestuursdocumenten bijgehouden, geordend, op het internet gepubliceerd en doorzoekbaar gemaakt met zoektechnologie en notificatiediensten, en discussiefora ondersteund.

Betaalsysteem

Component om betalingen mee uit te voeren.

Business Intelligence Systeem

Een systeem voor het verzamelen, analyseren , voorspellen en presenteren van gegevens, o.a. voor het maken van beslissingen (decision making).Van hindsight, naar insight tot foresight: * wat gebeurde er * waarom gebeurde dit * wat zou er gebeuren * hoe kunnen we het laten gebeuren Dit omvat ondermeer: * Datamining * Datawarehouse * Data lake * AI - machine learning * Dashboards * is onderdeel van data science

Business Process Management Systeem

Business Process Management (BPM) is een systeem dat het ontwerpen en beheren van (bedrijfs)processen ondersteunt. Voorbeeld IBM Business Process Manager

Cloudopslagsysteem

Gegevensopslag verzorgd door een online (cloud) dienstverlener

Content Management Systeem (CMS)

Een systeem verantwoordelijk voor het het managen van creatie en manipulatie van digitale bronnen.Voorbeeld is bijvoorbeeld het beheer van aangeboden webcontent, zoals: het ontwerpen van sjablonen opslag van content (zoals afbeeldilngen, teksten) plaatsen van content beheren van autorisaties zoekmodule analyse paginagebruik.Bijvoorbeeld: Wordpress, Joomla Opmerking: Focus ligt niet op werking en inrichting van de webserver software en hardware. Zie hiervoor Webserverbehher

Corporate LMS

Een systeem dat de logistieke en administratieve processen rondom het aanbieden van onderwijs aan medewerkers ondersteunt., zoals:* Het beheren en aanbieden van cursussen (catalogus)* Ondersteunen inschrijving* Registratie van behaalde resultaten

CRM-systeem

Een systeem dat relatiebeheer en de marketing ondersteunt. Zoals: onderhouden relaties, werving, campagnebeheer, evenementenbeheer Voorbeeld: Microsoft Dynamics CRM

Curriculumplanner

Een systeem ter ondersteuning van het creëren/vormgeven en definieren van de structuur van een opleiding.

Databasesysteem

Databasemanagementsysteem. Denk aan: SQLserver, Oracle

Datamanagementsysteem

Een systeem voor het beheren van databanken.Zoals: Creeeren en configureren, Toegangsverlening, Monitoring. Bijvoorbeeld: MS SQL server, Oracle, MySQL

Device Management Systeem

Een systeem ter ondersteuning van het beheer van devices / apparatuur, zoals laptops, smartphones, tablets e.d.

Pages