Version detail

Details product version: Bas Live - Status: In gebruik

Door leverancier toegevoegde standaarden

Er zijn geen toegevoegde standaarden

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
(Adaptief) digitaal leermateriaal
Educatieve applicatie
Verwerking klas, leerjaar, onderwijstype- of methode leerling
(Adaptief) digitaal leermateriaal
Educatieve applicatie
Verwerking naam leerling
(Adaptief) digitaal leermateriaal
Educatieve applicatie
Verwerking naam school leerling
(Adaptief) digitaal leermateriaal
Educatieve applicatie
Verwerking resultaatgegevens (Citoscore)
(Adaptief) digitaal leermateriaal
Educatieve applicatie
Verwerking voornaam leerling
Educatieve applicatie
Beheer groepen
Educatieve applicatie
Ontsluiting digitaal leermateriaal
Educatieve applicatie
Inzage voortgang- en resultaatgegevens
Educatieve applicatie
Uitwisseling leerlinggegevens
Educatieve applicatie
Uitwisseling voortgang- en resultaatgegevens
Educatieve applicatie
Verwerking e-mailadres leerling
Educatieve applicatie
Verwerking keten-ID (ECK-ID) leerling

Supported technologies

Dienst - Software as a Service (SAAS)