Version detail

Details product version: Moo Live - Status: In gebruik

Door leverancier toegevoegde standaarden

Er zijn geen toegevoegde standaarden

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Authenticatiesysteem
Identificatie van aanvragers
Cloudopslagsysteem
Verwerking beeldmateriaal leerling
Cloudopslagsysteem
Digitale leeromgeving (DLO)
Verwerking e-mailadres leerling
Cloudopslagsysteem
Digitale leeromgeving (DLO)
Verwerking naam leerling
Cloudopslagsysteem
Digitale leeromgeving (DLO)
Verwerking onderwijsbegeleidingsgegevens
Cloudopslagsysteem
Digitale leeromgeving (DLO)
Verwerking resultaatgegevens (Citoscore)
Cloudopslagsysteem
Digitale leeromgeving (DLO)
Verwerking voornaam leerling
Digitale leeromgeving (DLO)
Verwerking klas, leerjaar, onderwijstype- of methode leerling
Digitale leeromgeving (DLO)
Verwerking leerkracht / intern begeleider leerling
Digitale leeromgeving (DLO)
Verwerking leerlingnummer (onderwijs-deelnemer-nummer)
Digitale leeromgeving (DLO)
Verwerking naam school leerling
Onderwijsleeromgeving
Portaalfunctie
Onderwijsleeromgeving
Ontsluiting digitaal leermateriaal

Supported technologies

Dienst - Software as a Service (SAAS)