Version detail

Details product version: VOION Live - Status: In gebruik

Door leverancier toegevoegde standaarden

Er zijn geen toegevoegde standaarden

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Personeelsysteem
Beeindiging arbeidsrelatie
Personeelsysteem
Financienbeheer en formatieplanning
Personeelsysteem
Accountbeheer
Personeelsysteem
Afdelingen-, teams-, en opleidingenbeheer
Personeelsysteem
Bekwaamheden- en bevoegdhedenbeheer
Personeelsysteem
Beheer duurzame inzetbaarheid en persoonlijk budget
Personeelsysteem
Vervanging personele inzet
Personeelsysteem
Taakbeleid-, taakvraag- en taaktoedelingbeheer
Personeelsysteem
Medewerkers- en aanstellingengegevensbeheer
Personeelsysteem
Werktijden- en verlofbeheer
Personeelsysteem
Prognoses en lange termijn planning
Personeelsysteem
Synchronisatie identiteit- en of autorisatiegegevens

Supported technologies

Dienst - Software as a Service (SAAS)