Referentiecomponenten

Naam Beschrijving
Schoolplanbeheersysteem

Systeem of geheel van systemen en modules voor het opstellen en bijwerken van een schoolplan.

Schoolwebsite

Website met informatie van de onderwijsinstelling.

Serverbeheersysteem

Systeem dat het beheer van de servers, PC's en de daarop draaiende software ondersteunt.Denk aan Besturingsystemen Windows en Windows NT Software distributie en deployment, Patch management Remote control Beheer virtuele servers ConfiguratiebeheerVoorbeeld: Microsoft SCCM Windows Distribution Server (WDS) Scense VMware MS management console

Servicemanagementsysteem

Systeem of geheel van systemen en modules waarmee ict-beheer in staat is om meldingen en werkzaamheden in het kader van ict-beheer te kunnen administreren en verantwoorden.

Software-ontwikkelsysteem

Systeem dat ondersteuning biedt aan het ontwikkelen van software. Denk aan: bepalen requirements programmeren versiebeheer kwaliteitsborging, acceptatie uitrollen.Bijvoorbeeld: Jira, PHPStorm, Azure DevOps platform, MS Visual Studio, VersionControl, TeamCity

Storage-systeem

Centraal storage-systeem in het netwerk zoals een SAN, NAS, Datawarehouse of datalake. Bijvoorbeeld: EMC HP Dell

Team communicatie systeem

Systeem of geheel van systemen en modules voor online communicatie met kleine en grote teams, binnen en buiten de organisatie

Telefoniebeheersysteem

Systeem voor het beheren van het (IP-) telefoonnetwerk.

Toetssysteem

Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen.

Veiligheidsmanagementsysteem

Systeem voor het in beeld brengen van potentiele veiligheidsrisico's ten aanzien van personen (leerlingen, ouders en medewerkers).

Vulnerability-beheersysteem

Systeem voor het beheren van kwetsbaarheden in hardware, software en besturingssystemen, zoals DDOS-aanvallen; kwaadaardige software en spam.

Werkplekbeheersysteem

Systeem met behulp waarvan werkplekken worden beheerd.Denk aan:- Applicatiedistributie Policies instellen- Imagebeheer Beheer op afstand- Updates en patches Aan- uitzetten op afstandBijvoorbeeld: Scense MS Software center Symantic client management suit

Zoeksysteem

Een systeem waarmee zowel gestuctureerde als ongestructureerde gegevens uit meerdere systemen worden geïndexeerd en doorzoekbaar gemaakt.

Zorgadministratiesysteem

Systeem of geheel van systemen en modules of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de zorgadministratie.

Pages