Referentiecomponenten

Naam Beschrijving
Leerling administratie systeem (LAS)

Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen.

Leerling volgsysteem (LVS)

Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep.

Leerlingportaal

[[Portaal]] waarmee leerlingen toegang krijgen tot informatie vanuit de school. Bevat ook vaak mogelijkheden voor communicatie met de onderwijsinstelling (leraren).

Leermiddelenlijst beheersysteem

Een systeem dat ondersteunt bij het opmaken en vaststellen van de leermiddelenlijsten met de voor de studenten benodigde boeken, licenties en andere leermiddelen voor een opleiding.

Leermiddelenlijst verstrekkingsysteem

Een systeem dat ondersteunt bij:* het aanbieden van leermiddelen door de instelling en door derden * het bestellen en betalen van leermiddelen door studenten (betaling gedeelte voorzien door de 'betalingen' applicatiedienst) * het verkrijgen van licenties/vouchers Opmerking: ROSA noemt de bestelomgeving een aparte component: https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php?title=DisplayArchiMateElements... Opmerking: Dit valt ook onder het programma-doorpakken-op-digitalisering. Zie https://www.sambo-ict.nl/programmas/programma-doorpakken-op-digitaliseri... Opmerking: Zie ook het koppelpunt catalogusinformatie. Zie https://www.kennisnet.nl/diensten/koppelpunt-catalogusinformatie/

Loopbaanoriëntatie en -begeleidingsysteem (LOB)

Systeem voor ondersteuning van loopbaanoriëntatie en -begeleiding.

Materieelbeheersysteem

Systeem voor het beheren en plannen van voorraden van materiaal en materieel, zoals kantoorartikelen, apparatuur en goederen. Bijvoorbeeld voor het kunnen vastleggen van waar producten zich bevinden, hoeveel er van een bepaald product op voorraad zijn en het kunnen doen van bestellingen op basis van verwachte vraag.

Medewerkerportaal

[[Portaal]] waarmee medewerkers toegang krijgen tot informatie vanuit de school.

Mediatheekbeheer systeem

Een systeem dat het beheren en werven van collecties bestaande uit materialen ondersteunt (denk aan boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia).Daarnaast voorziet het systeem ook in een centrale repository en het aanbieden, reserveren en uitlenen van materialen. Bijvoorbeeld: Aura

Middelenplanningsysteem

Een systeem voor het plannen van benodigde middelen voor een opleiding.

Monitoring- en loggingsysteem

Systeem dat zaken zoals: de juiste werking, de beschikbaarheid, de veiligheid, de capaciteit het gebruik en de performance van IT systemen monitort en signaleert. Bijvoorbeeld: SCOM PRTG Nessus PIM+ LogPoint IMC

Narrowcastingsysteem

Een systeem voor het 1-richting communiceren van informatie via audio-visuele apparatuur binnen de instelling zoals publicatieschermen in het restaurant, het openleercentrum, een aula enz... Bijvoorbeeld: Evado

Netwerkbeheersysteem

Systeem met behulp waarvan het netwerk wordt beheerd. Zoals: het LAN het wireless netwerk load balancing access control lists internetverbindingen huurlijnen enz... Bijvoorbeeld: Aruba SDN van HP KEMP Panorama

Office suite

Verzameling van applicaties en componenten voor tekstverwerking, rekenbladen, presentaties en eenvoudige gegevensverwerking.

Onderwijsbegeleidingssysteem

Systeem of geheel van systemen en modules voor [[Onderwijsbegeleiding]] dat ingezet worden om Passend Onderwijs te faciliteren.

Ouderportaal

[[Portaal]] waarmee ouders en verzorgers van leerlingen toegang krijgen tot informatie vanuit de school. Bevat ook vaak mogelijkheden voor communicatie met de onderwijsinstelling (leraren).

Overdrachtvoorziening

Systeem waarmee [[Overstapdossier]]s kunnen worden uitgewisseld tussen ontvangende en latende onderwijsinstellingen en met [[Samenwerkingsverband passend onderwijs]]. OSO en VVA zijn bekende voorbeelden.

Personeelsysteem

Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie.

Plagiaatdetectie systeem
Portaal

Een applicatie component waarvandaan gebruikers naar andere applicaties of diensten worden doorverwezen.

Print-/kopieersysteem

Systeem voor het beheren van print-, scan- en kopieerapparatuur en -diensten zoals die van de huisdrukkerij en de multifunctionals (netwerkprinters).Bijvoorbeeld: Prisma suite, PcounterPro

Proctoringsysteem

Een systeem voor het digitaal toezicht houden op het afnemen van toesten en examens. Zoals:* Het testen van het veilig zijn van de afnameomgeving* Het surveilleren cq monitoren van de afname van het examen

Project & Programmamanagement systeem

Een systeem dat helpt bij het bepalen en sturen van projecten, programma's en portfolio's.

Referentiecomponent
Rooster systeem

Systeem of geheel van systemen en modules waarmee (in het algemeen) periode- en jaar-planningen en lesroosters kunnen worden gemaakt.

Pages