Referentiecomponenten

Naam Beschrijving
Educatieve applicatie

Applicatie die een educatief doel dient en die aangeboden wordt aan leerlingen om te gebruiken in of als aanvulling op een opleiding.

Elektronische Leeromgeving (ELO)

Een Elektronische Leeromgeving (ELO) is een schil die toegang geeft tot functionaliteit die de leerling nodig heeft voor het volgen van onderwijs.

Enquetesysteem
Examen logistieksysteem

Een systeem voor de examenvoorbereiding zoals het creeren van examengroepen, toekennen examenmateriaal, aanmaken examensets, toekennen afnameleider en surveillanten.

Faciliteitenbeheersysteem

Een systeem voor het registreren en beheren van facilitaire middelen zoals ruimten, lockers, meubilair, inventaris, , vierkante meters, inclusief het magazijnbeheer

Financieel systeem

Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de financiële administratie.

Formulierengenerator

Een systeem dat het maken van elektronische formulieren ondersteunt.

Gebouwbeheersysteem

Systeem voor het beheren en onderhouden van gebouwen en gebouwvoorzieningen (zoals electriciteit, luchtbehandeling, noodstroominstallaties, zonwering, kluisjes).

Gebouwbeveiligingsysteem

Systeem voor het beheer van gebouwbeveiligingsvoorzieningen (ook wel het RBS - Risico Beheer Systeem genoemd). Denk aan: gebouwtoegangsystemen (poortjes, slagbomen, zonering), parkeerruimte teller, lift controle, inbraakdetectiesystemen, brandmelders, deurmagneetcontacten, intercominstallatie, sprinklerinstallatie, alarminstallatie, centrale meldkamer systeem, portofoon systeem, EHBO registratie, beveiligingscamera's.

Generiek bedrijfsvoering systeem

Algemene term voor Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt in het kader van bedrijfsvoering

Identificatie-en authenticatiesysteem

Systeem of geheel van systemen en modules dat identificatie en [[Authenticatie en autorisatie]] van gebruikers aan de hand van [[Authenticatiemiddel]]en uitvoert. Bron: ECK D&T 2.1

Identiteitbeheersysteem

Systeem of geheel van systemen en modules waarmee digitale identiteiten van personen worden aangemaakt, verwerkt, verwijderd en uitgewisseld.

Informatiebeveiligingssysteem

Systeem voor het beheren van de informatiebeveiliging (cybersecurity) van de IT-infrastructuur. Zoals of bijvoorbeeld: Intrusion Prevention (IPS) Intrusion Detection (IDS) Dmarcian, DKIM, Quarantainenet Surffilesender Zivver LastPass Endpoint security (SentinelOne, Clearpass) Firewall Malware preventie/detectie

Inkoopsysteem

Een systeem dat het inkopen van producten, het beheren van leveranciergegevens en het beheren van contracten ondersteunt. Bijvoorbeeld: Proquro

Integratiesysteem

Een systeem dat zorgdraagt voor de uitwisseling van gegevens tussen applicaties, zoals identiteitsgegevens. Bevat ondermeer: API's Business logica (input/output scripts) Databank Monitoring (performance en errors) Andere trefwoorden: ESB Broker

Intranet

Geheel van netwerkverbindingen en daarop bereikbare digitale services, gebruikt binnen een organisatie.

IT-objecten beheersysteem

Systeem voor het beheren van hard- en softwarecomponenten.Het systeem ondersteunt het vastleggen van gegevens over IT-gerelateerde gegevens en ondersteunt de IT-beheerorganisatie bij het beheren van de betreffende componenten. Conform de ITIL-terminologie worden componenten vaak aangeduid als "configuratie items" en wordt de verzameling opgeslagen gegevens benoemd als "Configuration Management DataBase".

Kaartbeheersysteem

Een systeem voor de productie van en het beheren van kaarten zoals de instellingspas voor studenten en medewerkers.Wordt toegepast voor bijv.: * fysieke toegangsverlening * digitale toegangsverlening * identificatie betalingen * printopdrachtenBijvoorbeeld: OmniCms

Ketenpartner ICT
Klachten- en bezwarensysteem

Systeem voor het registreren en afhandelen van klachten en bezwaren.Het systeem zorgt dat ingediende klachten en bezwaren gestructureerd worden vastgelegd en efficiënt kunnen worden afgehandeld. Bij voorkeur hebben gebruikers via een netwerkverbinding toegang tot gegevens in het systeem om te kunnen zien wat de status van een ingediende klacht / bezwaar is en om eventueel hierop te reageren.

Kwaliteitsbeheersysteem

Systeem of geheel van systemen en modules dat voor de organisatie en zijn bestuurders overzicht en rapportages levert over de kwaliteitsindicatoren en de prestaties op deze indicatoren.

Learning Analyticssysteem

Systeem of geheel van systemen en modules waarmee de voortgang van leerlingen kan worden geanalyseerd en op basis van data (bijv. referentiegroepen) een gepersonaliseerd leeraanbod gecreëerd kan worden.

Learning Content Management Systeem (LCMS)

Een Learning Content Management Systeem (LCMS) is een systeem ten behoeve van het maken en beheren van leermateriaal (zowel door uitgevers als ook op scholen).

Learning Management Systeem (LMS)

Een Learning Management Systeem (LMS) is een systeem ten behoeve van het aanbieden, beheren en gebruiken van leermaterialen en leeractiviteiten.

Leer ondersteunend systeem

Verzamelterm voor dyslexie-, dyscalculie-, remedial-teaching en andere systemen die bijdragen aan [[Onderwijsbegeleiding]] van leerlingen op een specifiek punt.

Pages